Register, upload AVATAR, save SCORES, meet FRIENDS!
0%
Fullscreen
Lights Toggle
Add to favorites

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e gjashtë

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e gjashtëKy është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e gjashtë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj.

This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the sixth part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign. Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen.

Answer the questions that appear.

Game Stats

2,822 views

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e gjashtë Screen Shots

Game Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Game Categories

Do You Like This Game?

Embed this game on your MySpace or on your Website:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Play Games Network is proudly powered by MyArcadePlugin - WordPress Arcade